Exploriesin käyttöehdot Bloggaajalle

Voimassa 10.1.2020 alkaen.

Explories on Locationews Oy:n ylläpitämä retkipaikka.fi palveluun kuuluva blogialusta. Jokainen Bloggaaja vastaa itse julkaisemastaan sisällöstä. Bloggaajan tulee toimia hyvien tapojen mukaisesti. Kun julkaiset Exploriesiin, hyväksyt Exploriesin käyttöehdot.

Palveluntarjoaja

Exploriesin palveluntarjoajana toimii Locationews Oy. Locationews Oy:llä on valta muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti. Explories tiedottaa käyttöehtojen muuttumisesta Bloggaajille.

Locationews toimii yhdessä retkipaikka.fi -palvelun omistavan Jotuca Oy:n kanssa.

Bloggaaja

Exploriesin Bloggaajaksi voi rekisteröityä periaatteessa kuka tahansa: yksityishenkilöt, rekisteröidyt tai rekisteröitymättömät yhteisöt sekä yritykset. Bloggaajasta käytetään käyttöehdoissa sanaa Bloggaaja.

Exploriesin palveluissa toimiva Bloggaaja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä Suomen lakia.

Rekisteröityminen

Yritykset, rekisteröidyt yhteisöt ja julkisoikeudelliset tahot voivat saada hakemuksesta käyttöönsä Exploriesin mainostustoiminnon, jonka kautta pystyy luomaan omia mainoksia.

Bloggaaja on vastuussa tietojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Explories käsittelee käyttäjätietoja vastuullisesti ja yksityisyyttä kunnioittavasti.

Kaupallinen sisältö

Yksityishenkilöt saavat pienimuotoisesti julkaista blogeissaan kaupallista sisältöä, esimerkiksi tuotearvosteluja tai vastaavia, kunhan mainitsevat kaupallisuudesta artikkelinsa yhteydessä. Lähtökohtana on, että yksityishenkilö ei saa merkittäviä tuloja julkaisutoiminnasta, eikä toimintaa voi pitää ammattimaisena.

Yritysten tulee käyttää Business Story -konseptin mukaisia kaupallisia ilmoituksia, joista laskutetaan julkaisuhinnaston mukaisesti.

Julkaisujen sisältö

Explories on tarkoitettu seikkailu- matkailu- ja retkeilysisällölle. Bloggaaja on vastuussa julkaisemastaan sisällöstä. Bloggaaja sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:

Explories on tarkoitettu paikkaan sidotun sisällön julkaisemiseen. Bloggaajaprofiilia ei tule käyttää esimerkiksi keskusteluohjelman tavoin.

Bloggaajan tulee pyrkiä julkaisujen oikeellisuuteen ja totuudenmukaisuuteen sekä korjattava julkaisujaan tarvittaessa. Tahallinen totuudenvastaisuus ja valeuutisten julkaiseminen johtaa välittömään käyttäjätilin jäädyttämiseen tai poistamiseen.

Bloggaajan tulee noudattaa hyviä tapoja julkaisuissaan. Yksilöön tai ryhmään kohdistuva epäkunnioittava arvostelu tai vihapuhe ei ole sallittua Palvelussa.

Kaupallisen julkaisemisen tulee erottua journalistisesta julkaisemisesta. Kaupallisen sisällön julkaisemiseen on käytettävä ehdottomasti Exploriesin Business Story -toimintoa.

Bloggaaja vastaa itse kaikesta julkaisemastaan sisällöstä myös oikeudellisesti.

Locationewsilla on oikeus, muttei velvollisuutta, julkaista sisältö sellaisenaan, osittain, pyynnöstä muutettuna tai rajoittaa kokonaan julkaisemista. Locationews pidättää poikkeuksetta oikeuden päättää julkaistavasta sisällöstä. 

Käyttöehtojen vastaiset julkaisut voidaan poistaa ilman varoitusta, jolloin Käyttäjän käyttäjätili voidaan myös jäädyttää tai poistaa ilman erillistä varoitusta. Mikäli käyttäjätili on poistettu, Julkaisija ei saa luoda uutta käyttäjätiliä uudella nimellä.

Tekijänoikeus

Explories on julkaisukanava. Julkaistun sisällön tekijänoikeus säilyy poikkeuksetta Bloggaajalla. Locationews Oy:llä on kuitenkin oikeus esittää julkaistua sisältöä a sisältöä Palvelussaan sekä Jotuca Oy:n omistaman Retkipaikan verkkosivuilla www.retkipaikka.fi niin kauan, kunnes Julkaisija poistaa Julkaisun.

Bloggaaja vastaa itse siitä, että hänen julkaisemansa sisältö ei riko kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia. Julkaisijalla tulee olla oikeus julkaisemaansa materiaaliin tai tarvittaessa todistettavissa oleva oikeus julkaista materiaalia.

Locationews Oy ei ole vastuussa Bloggaajan tekemistä tekijänoikeusrikkomuksista. Locationews Oy:llä on oikeus poistaa tekijänoikeuksia rikkova sisältö välittömästi ilman erillistä ilmoitusta.

Sisältöä on sallittua käyttää vain henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman tekijänoikeuden haltijan nimenomaista suostumusta levittää, saattaa yleisön saataviin tai muulla tavoin kaupallisesti hyödyntää Palvelun sisältöä. Mikäli edellä mainittu on erityistilanteen vuoksi sallittua, tulee Käyttäjän poikkeuksetta mainita tekijänoikeuden haltijan nimi sekä alkuperäinen lähde.

Palvelun päättäminen

Bloggaajan poistaessa käyttäjätilinsä kaikki Bloggaajan tekemät julkaisut poistuvat heti näkyvistä. Bloggaaja voi kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa aktivoida tilinsä uudestaan. Explories ei sitoudu säilyttämään poistettujen käyttäjätilien materiaalia kolmen kuukauden jälkeen.

Palvelussa olevat häiriöt

Exploriesista pyritään jatkuvalla päivittämisellä tekemään mahdollisimman saumaton julkaisuympäristö. Bloggaaja on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista virhetilanteista Locationews Oy:lle.

Locationews Oy ei ole Bloggaajalle vahingonkorvausvelvollinen Palvelussa esiintyvän häiriön takia. Jos mainostamisessa tapahtuu häiriöitä, hyvittää Locationews Oy tapahtuneen vahingon tulevien mainoksien hinnassa.

Explories ei korvaa muita Palvelussa tapahtuneita häiriöitä.

Erimielisyydet

Explories ei vastaa Bloggaajien väärinkäytöksistä eikä niistä aiheutuneista suorista tai välillisistä vahingoista.

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti selvittämään sopimalla, toissijaisesti Pohjois-Savon käräjäoikeudessa.

Riitatilanteissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

Määritelmät

  • Exploriesilla tarkoitetaan Explories-palvelua.
  • Retkipaikalla tarkitetaan Jotuca Oy:n omistaman retkipaikka.fi -sivuston palvelua.
  • Palvelulla tarkoitetaan Explories-sovellusta sen eri muodoissaan sekä siihen liittyviä hallintapaneeleita ja plugineja.
  • Bloggaajalla tarkoitetaan käyttäjää, joka on rekisteröitynyt Exploriesin Bloggaajaksi ja pystyy julkaisemaan sisältöä palveluun
  • julkaisulla tarkoitetaan artikkelia tai muuta Bloggaajan luomaa sisältöä.